ที่ทำการไปรษณีย์เอราวัณ จังหวัดเลย

 


ที่ทำการไปรษณีย์เอราวัณ (ปณ. เอราวัณ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เอราวัณ (ERAWAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 834/2 ถนนเลย-อุดรธานี ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220
โทรศัพท์ : 042 853 100
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 42220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
  • ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
  • ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
  • ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เอราวัณที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง