ที่ทำการไปรษณีย์ภูหลวง จังหวัดเลย

 


ที่ทำการไปรษณีย์ภูหลวง (ปณ. ภูหลวง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ภูหลวง (PHU LUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 157 หมู่ 9 ถนนแยกอำเภอ-โนนสว่าง ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230
โทรศัพท์ : 042 879 123
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 42230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
  • ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
  • ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
  • ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
  • ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ภูหลวงที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง