ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่ จังหวัดเลย

 


ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่ (ปณ. ท่าลี่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่ (THA LI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 187 หมู่ 2 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140
โทรศัพท์ : 042 889 100
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 42140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
  • ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
  • ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
  • ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
  • ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
  • ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ท่าลี่ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง