ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 


ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ (ปณ. ท่าแซะ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ (THA SAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 56 หมู่ 7 ถนนประวัตินิคม ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077 599 056
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร หมู่ 10, 19, 23
  • ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ท่าแซะ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------