ที่ทำการไปรษณีย์ทากาด จังหวัดลำพูน

 


ที่ทำการไปรษณีย์ทากาด (ปณ. ทากาด)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทากาด (THA KAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 354/5 หมู่ 6 ถนนท่าจักร-แม่ทา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
โทรศัพท์ : 053 574 175
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 51170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
  • ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
  • ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
  • ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ทากาดที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง