ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

 


ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง (ปณ. ศรีสำโรง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง (SI SAMRONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนพิทักษ์ภูธร ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055 681 406
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ศรีสำโรงที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ