ที่ทำการไปรษณีย์บ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย

 


ที่ทำการไปรษณีย์บ้านใหม่ไชยมงคล (ปณ. บ้านใหม่ไชยมงคล)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านใหม่ไชยมงคล (BAN MAI CHAI MONGKHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ 4 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64230
โทรศัพท์ : 055 624 188
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านใหม่ไชยมงคลที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง