ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสวน จังหวัดสุโขทัย

 


ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสวน (ปณ. บ้านสวน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสวน (BAN SUAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 111/20 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220
โทรศัพท์ : 055 699 439
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านสวนที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง