ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 


ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเสลี่ยม (ปณ. ทุ่งเสลี่ยม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเสลี่ยม (THUNG SALIAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 308/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
โทรศัพท์ : 055 659 177
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ทุ่งเสลี่ยมที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง