ที่ทำการไปรษณีย์เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย

 


ที่ทำการไปรษณีย์เมืองเก่า (ปณ. เมืองเก่า)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เมืองเก่า (MUEANG KAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 390 หมู่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
โทรศัพท์ : 055 697 059
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย หมู่ที่ 8
  • ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เมืองเก่าที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง