ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 


ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ (ปณ. กงไกรลาศ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ (KONG KRAILAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 194 หมู่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์ : 055 691 032
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์กงไกรลาศที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ