ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ (ปณ. คีรีมาศ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ (KHIRI MAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 274 หมู่ 16 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
โทรศัพท์ : 055 695 156
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์คีรีมาศที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ