ที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร (ปณ. ศรีนคร)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร (SI NAKHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 430 หมู่ 3 ถนนศรีนคร-พิชัย ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180
โทรศัพท์ : 055 652 727
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
  • ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ศรีนครที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ