ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก จังหวัดตาก

 


ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก (ปณ. บ้านตาก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก (BAN TAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 262 หมู่ 13 ถนนพหลโยธินสายเก่า ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120
โทรศัพท์ : 055 591 020
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 63120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
  • ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
  • ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
  • ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
  • ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
  • ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านตาก


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง