ที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรีที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ (ปณ. หาดเจ้าสำราญ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ (HAT CHAO SAMRAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 71/5 หมู่ 2 ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ : 032 478 482
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76100

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 9.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------