ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม (ปณ. บ้านแหลม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม (BAN LAEM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 386 หมู่ 2 ถนนบ้านแหลม-เพชรบุรี ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 032 481 097
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม
  • ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม
  • ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม
  • ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม
  • ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม
  • ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม
  • ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม
  • ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม
  • ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 9.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านแหลม


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------