ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน (ปณ. แก่งกระจาน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน (KAENG KRACHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 14 หมู่ 13 ถนนเขื่อนเพชร-แก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
โทรศัพท์ : 032 459 089
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน
  • ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน
  • ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน
  • ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน
  • ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน
  • ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 9.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แก่งกระจาน


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------