ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี (ปณ. เพชรบุรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี (PHETCHABURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 034 425 571
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลวังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 9.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เพชรบุรีที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ