ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง (ปณ. หนองหญ้าปล้อง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง (NONG YA PLONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 47/2 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160
โทรศัพท์ : 032 494 349
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
  • ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
  • ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
  • ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 9.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หนองหญ้าปล้องที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง
-------------------------------------------------------------------------------------------