ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด (ปณ. บ้านลาด)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด (BAN LAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : 127 หมู่ 7 ถนนสวนสมเด็จย่า ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ : 032 491 286
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด
 • ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 9.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านลาด


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------