ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ จังหวัดเพชรบุรีที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ (ปณ. ชะอำ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ (CHA-AM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 63 ถนนนราธิป ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 032 471 252
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ
  • ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
  • ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ
  • ตำบลนายาง อำเภอชะอำ
  • ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ
  • ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ
  • ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ
  • ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ
  • ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 9.00 - 12.30
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ชะอำ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------