ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง (ปณ. ท่ายาง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง (THA YANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 445/1 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 032 461 571
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง
 • ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง
 • ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง
 • ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง
 • ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง
 • ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง
 • ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง
 • ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง
 • ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง
 • ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง
 • ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง
 • ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 9.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ท่ายาง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------