ที่ทำการไปรษณีย์หันคา จังหวัดชัยนาท

 


ที่ทำการไปรษณีย์หันคา (ปณ. หันคา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หันคา (HAN KHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 250/1 หมู่ 1 ถนนนายอากร ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
โทรศัพท์ : 056 451 188
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 17130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หันคา