ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยงู จังหวัดชัยนาท

 


ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยงู (ปณ. ห้วยงู)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยงู (HUAI NGU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 192 หมู่ 7 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
โทรศัพท์ : 056 489 124
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 17160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ห้วยงู