ที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง (ปณ. บ้านส้อง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง (BAN SONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 601 หมู่ 4 ถนนบ้านส้อง-พระแสง ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ : 077 361 623
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านส้องที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ