ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมธานี | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมธานี (ปณ. ปทุมธานี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมธานี (PATHUM THANI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 223/1 ถนนสายวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0 2581 4125
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 12000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ปทุมธานีที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ