ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม จังหวัดกระบี่ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม (ปณ. คลองท่อม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม (KHLONG THOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 73 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 075 640 342
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 81120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 • ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 • ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 • ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 • ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 • ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 • ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 • ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
 • ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
 • ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
 • ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์คลองท่อม