10 อันดับประเทศผู้ส่งออกถ่านหินมากที่สุดในโลก

คำถาม ... 10 อันดับประเทศผู้ส่งออกถ่านหินมากที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง?

เฉลย ...

ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานสำคัญมากอย่างหนึ่ง ทั้งการผลิตไฟฟ้า และการให้ความร้อนของภาคอุตสาหกรรม ถึงจะไม่ใช่พลังงานสะอาด แต่ก็ยังมีอุตสาหกรรมมากมายที่ยังใช้ถ่านหินเป็นเชื่อเพลิงหลัก เรามาดูกันว่าประเทศที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุดในโลกนั้น มีประเทศใดกันบ้าง

10 อันดับ ประเทศผู้ส่งออกถ่านหินมากที่สุดในโลก

อันดับ
ประเทศ
ปริมาณส่งออก (ตัน)
   1 อินโดนีเซีย 467,738,000
   2 ออสเตรเลีย 394,696,000
   3 รัสเซีย 155,554,000
   4 สหรัฐอเมริกา 117,659,000
   5 โคลอมเบีย 82,407,000
   6 แอฟริกาใต้ ‎82,195,000
   7 คานาดา 40,352,000
   8 คาซัคสถาน 36,049,000
   9 มองโกเลีย 19,277,000
  10 เกาหลีเหนือ 18,396,000

ที่มา : United States Energy Information Administration / 2021

ประเทศอินโดนีเซียนั้นคือผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดส่งออก 467,738,000 ตัน จากยอดผลิตรวมทั้งหมด 538,607,000 ตัน ในขณะที่ประเทศจีนซึ่งสามารถผลิตถ่านหินได้มากที่สุดในโลก จำนวน 4,374,940,000 ตั้น แต่มียอดส่งออกเพียงแค่ 8,107,000 ตันเท่านั้น เนื่องจากความต้องการในการใช้ถ่านหินและพลังงานในประเทศจีนนั้นมีปริมาณสูงมาก


ถ่านหิน


เกร็ดความรู้ถ่านหิน

1. ถ่านหิน (Coal) เป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่เกิดจากการสะสมตัวตามธรรมชาติของซากพืชซากสัตว์ในแอ่งตะกอนน้ำตื้น ถ่านหินเป็นหินตะกอนชนิดหนึ่งซึ่งสามารถติดไฟได้ มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ สารประกอบของคาร์บอน ซึ่งจะมีอยู่ประมาณไม่น้อยกว่า 50%
2. ถ่านหินถูก
ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า การถลุงโลหะ การผลิตปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำ
3. ถ่านหินยังนำมาทำเป็น ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) เพื่อใช้เป็นสารดูดซับกลิ่นในเครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ หรือในเครื่องใช้ต่าง ๆ
4. ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการเปลี่ยนถ่านหินให้เป็นแก๊สและของเหลว เพื่อความสะดวกในการขนส่งด้วยระบบท่อส่งได้แล้ว


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ