ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์

 


ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยั้ง (ปณ. ทุ่งยั้ง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยั้ง (THUNG YANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 155 หมู่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
โทรศัพท์ : 055 412 771
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 53210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ทุ่งยั้งที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง