ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

 


ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน (ปณ. เชียงยืน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน (CHIANG YUEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 338 หมู่ 18 ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
โทรศัพท์ : 043 781 320
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 44160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เชียงยืนที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...