ที่ทำการไปรษณีย์อุโมงค์ จังหวัดลำพูน

 


ที่ทำการไปรษณีย์อุโมงค์ (ปณ. อุโมงค์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อุโมงค์ (UMONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 122/6 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51150
โทรศัพท์ : 053 541 159
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 51150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  • ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์อุโมงค์ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง