ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน จังหวัดลำพูน

 


ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน (ปณ. ลำพูน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน (LAMPHUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 72 ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053 511 041
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 51000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์ลำพูนที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง