ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ จังหวัดมหาสารคาม

 


ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ (ปณ. บรบือ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ (BORABUE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 520/4 หมู่ 14 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 043 771 477
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 44130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บรบือที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...