ที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช (ปณ. ยางสีสุราช)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช (YANG SISURAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 159 หมู่ 10 ถนนบรบือ-พยัคฆภูมิพิสัย ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210
โทรศัพท์ : 043 729 170
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 44210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
  • ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ยางสีสุราชที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ