ที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น (ปณ. สูงแม่น)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น (SUNG MEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 82/4 หมู่ 3 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
โทรศัพท์ : 054 541 600
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 54130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สูงเม่นที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ