ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง จังหวัดตาก

 


ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง (ปณ. ท่าสองยาง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง (THA SONG YANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 140/2 หมู่ 2 ถนนปัญญาสามัคคี ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
โทรศัพท์ : 055 589 099
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 63150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ท่าสองยาง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง