ที่ทำการไปรษณีย์เขาสมิง จังหวัดตราด

 ที่ทำการไปรษณีย์เขาสมิง (ปณ. เขาสมิง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขาสมิง (KHAO SAMING POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 270 หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ : 039 599 096
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 23130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
  • ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
  • ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เขาสมิง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง