ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง จังหวัดลำพูน

 


ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง (ปณ. ป่าซาง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง (PA SANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 208 หมู่ 3 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์ : 053 520 551
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 51120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
 • ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ป่าซางที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง