ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส (ปณ. ตันหยงมัส)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส (TANYONG MAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 192 ถนนระแงะมรรคา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 073 630 632
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 96130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ตันหยงมัส


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ