ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ จังหวัดเชียงราย

 


ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ (ปณ. แม่คำ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ (MAE KHAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 48 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ : 053 779 114
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่คำ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง