ที่ทำการไปรษณีย์จันจว้า จังหวัดเชียงราย

 


ที่ทำการไปรษณีย์จันจว้า (ปณ. จันจว้า)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จันจว้า (CHAN CHAWA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 241 หมู่ 1 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57270
โทรศัพท์ : 053 775 102
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57270

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์จันจว้า


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง