ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง (ปณ. บ้านโป่ง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง (BAN PONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 93 ถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 032 211 120
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์บ้านโป่งที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...