ที่ทำการไปรษณีย์พบพระ จังหวัดตาก

 


ที่ทำการไปรษณีย์พบพระ (ปณ. พบพระ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พบพระ (PHOP PHRA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 380 หมู่ 3 ถนนดอนเจดีย์-วาเล่ย์ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
โทรศัพท์ : 055 569 082
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 63160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  • ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  • ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  • ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  • ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์พบพระ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง