ที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่ (ปณ. บางใหญ่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่ (BANG YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 135/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 0 2595 1426
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 11140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00-19.00 น.
วันเสาร์ :  08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ : 08.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์บางใหญ่


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง