ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น จังหวัดระนองที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น (ปณ. ละอุ่น)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น (LA UN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/4 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
โทรศัพท์ : 077 847 048
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 85130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
  • ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
  • ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
  • ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
  • ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
  • ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
  • ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
  • ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ละอุ่น