ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

 


ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท (ปณ. ชัยนาท)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท (CHAI NAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 302/1 ถนนชัยณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056 416 770
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 17000

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
  • ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท หมู่ หมู่ 1, 2, 4, 5, 7
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00

แผนที่ไปรษณีย์ชัยนาท