ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด (ปณ. ปากเกร็ด)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด (PAK KRET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 131/11 หมู่ 2 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2583 8335
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 11120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00-19.00 น.
วันเสาร์ :  08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ : 08.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์ปากเกร็ด


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง