ที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี (ปณ. นนทบุรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี (NONTHABURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 359/1 ถนนสามัคคี อาคารเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส หมู่บ้านนิชดาธานี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 580 0508
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 11000

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์นนทบุรี


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง