ที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี จังหวัดระนองที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี (ปณ. กระบุรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี (KRA BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 175 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม-กระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
โทรศัพท์ : 077 891 207
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 85110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  • ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  • ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  • ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  • ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  • ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  • ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์กระบุรี