ที่ทำการไปรษณีย์มาบตาพุด จังหวัดระยองที่ทำการไปรษณีย์มาบตาพุด (ปณ. มาบตาพุต)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มาบตาพุด (MAPTAPHUT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 348/9 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 038 687 063
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  • ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  • ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์มาบตาพุด


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง